4 all cars

Reservatievoorwaarden

RESERVATIE VIA DE WEBSITE

Iedere Koper heeft de mogelijkheid om via de website een bepaald Voertuig te reserveren, mits betaling van een reservatiebedrag van € 99,-  of € 199,-.

Na betaling van uw reservatiebedrag zal 4all cars de Koper contacteren om concreter af te spreken in verband met de volledige betaling en levering van het Voertuig.

De reservatie zal na bezichtiging van het Voertuig in de vestiging van 4all cars worden bekrachtigd middels ondertekening van een Verkoopovereenkomst. Het reeds betaalde reservatie bedrag van € 99,- of € 199,- zal in mindering worden gebracht op de aankoopprijs vermeld op de Bestelbon.

De Koper beschikt over een termijn van 14 dagen om zijn online reservatie te herroepen. De termijn gaat in op het ogenblik dat het Voertuig via de website door de Koper werd gereserveerd en de Koper hiervan een bevestiging heeft ontvangen van 4all cars. Indien de Koper wenst te herroepen, dient hij dit schriftelijk mee te delen via het e-mail adres van 4all cars: hello@4allcars.be.

In geval van tijdige herroeping wordt het betaalde reservatie bedrag binnen de 30 dagen teruggestort aan de Koper.

BESCHIKBAARHEID VAN WAGENS

4all cars kan niet garanderen dat alle op de website getoonde Voertuigen effectief beschikbaar zijn omdat de kans reëel is dat meerdere kopers op hetzelfde ogenblik hetzelfde Voertuig reserveren.

In dat geval zal 4all cars de Koper hieromtrent inlichten binnen de 48 uur na reservatie.

In het geval een Voertuig niet beschikbaar is, ongeacht eventuele bevestigingsmails die door 4all cars aan de Koper werden verzonden, kunnen beide partijen, zonder vorm van schadevergoeding de transactie annuleren en zal er geen verkoop plaatsvinden.

Het door de Koper betaalde reservatie bedrag zal door 4all cars binnen de 30 dagen worden teruggestort aan de Koper.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

In geval van betwisting omtrent het gebruik van de website en de hierin vermelde Gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

Enkel de rechtbanken van Dendermonde zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen, onder voorbehoud van bepalingen van dwingend recht of openbare orde die zouden verwijzen naar een andere (territoriaal) bevoegde rechtbank (consumentengeschillen).

VERTROUWELIJKHEID EN VEILIGHEID

Alleen personen met de juiste machtiging hebben toegang tot persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van hun opdracht. Die personen mogen de gegevens alleen gebruiken als en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van hun opdracht.

Ze zijn gebonden aan strikte professionele discretie en naleving van alle technische voorschriften die gericht zijn op het beschermen van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en de veiligheid van de systemen die deze bevatten.

4all cars neemt interne technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat (persoonlijke) gegevens in verkeerde handen vallen. Het pand, de servers, het netwerk, de overdrachten en de gegevens worden beschermd volgens interne regels van het Privacy Policy.